Υπηρεσίες

 • Διαμονή σε πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις ανάγκες του κάθε ενοίκου
 • Καθημερινή Ιατρική Παρακολούθηση
 • Κοινωνικές Συναναστροφές
 • Πλήρης διατροφή με μενού προσαρμοσμένο στην κατάσταση υγείας του κάθε ενοίκου
 • Υπηρεσίες Υγιεινής
 • Ομάδες ενδιαφερόντων
 • Οργάνωση Εκδηλώσεων
 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργασιοθεραπεία
 • Υπηρεσίες Αισθητικής
 • SPA